سقای آب و ادب

سقای آب و ادب Review

سقای آب و ادب، اثری است متفاوت از سید مهدی شجاعی و البته جدیدترین اثرش هم؛ رمان و روایتی از زندگی حضرت عباس(ع)، که بعد از سال‌ها، اندک اندک جامه خلق پوشیده و این روزها در ظرف کتاب تقدیم مخاطبان شده است. رمان به یقین متفاوت است با آثاری از همین قلم، هم از حیث فرم و هم از حیث نوع نگاه محتوایی. اثر شامل ده فصل است: عباسِ علی. عباسِ ام‌البنین. عباسِ عباس. عباسِ سکینه. عباسِ مواسات. عباسِ زینب. عباسِ ادب. عباسِ حسین. عباسِ فرشتگان. عباسِ فاطمه. در هر فصل رفت و برگشت روایی متعدد و متنوعی دیده می‌شود و در حرکتی سیال، راویان جای به هم می‌دهند و شکست‌ها به سرعت خوانش می‌افزاید و زوایایی جدید از مفهوم را روشن می‌کند. اما آن‌چه این کتاب را از حیث محتوا با دیگر آثار شجاعی متمایز می‌کند، بیشتر در فصل عباسِ فرشتگان به چشم می‌آید. در سایر فصول نویسنده دقیق و کامل بر اساس مستندات تاریخی، به روایت زندگی حضرت عباس(ع) می‌پردازد؛ اما در فصل نهم، شجاعی شیوه‌ای جدید را پیش می‌گیرد، روایتی متفاوت با مضامینی که بیشتر استحسان اوست، مفاهیمی جدید و نگاهی نو به شخصیت حضرت عباس بن علی(ع). این فصل چنین آغاز می‌شود: پیش از آن‌که راوی این داستان، قدم به فصل پایان بگذارد، ما فرشتگان؛ فرشتگان هفت آسمان، بر خود فرض میشماریم که پا به میدان بگذاریم و پرده از رخسار حضرت ابوالفضائل برداریم. و ناگفته پیداست که این نه بدان معناست که ما قادریم پرده از اسرار حضرت ابوالفضائل برداریم. چرا که رخسار، جلوه‌ای از جلوات حضور عیان است و اسرار، جنس و جوهری از علوم در پرده و معارف پنهان. و فاصلة میان این دو، فاصلة میان زمین است تا آسمان. دلیل یا فلسفه حضورمان در این میدان را در سطور آتی در خواهید یافت، و امّا چرا این فصل را برای حضور انتخاب کردیم و در این مقطع از روایت داستان، وارد میدان شدیم!؟ پیش از این نیامدیم، چون امید یا انتظار یا توقع داشتیم که سایه و شبحی از رخسار حضرتش را در لابه‌لای خطوط داستان ببینیم ولی وقتی دیدیم که روایت رو به اتمام است بیرؤیت رخسار حضرت، و داستان در آستانة فصل پایان، ترسیدیم که مبادا نقطة ختم بر پایان داستان بنشیند و حرفهای اصلی و اصلیترین حرفها همچنان ناگفته بماند…

Title:سقای آب و ادب
Edition Language:Persian

Enjoy the book review !

  سقای آب و ادب Reviews

 • Zahra

  !ببین! عباس مننسبت تو و فرزندان فاطمه، نسبت برادر با برادر و خواهر نیستهمچنانکه نسبت من با علی، نسبت همسر و شوه...

 • Sara

  نوشتن درباره معصومین مانند راه رفتن روی یک تیغ باریک است که حفظ تعادل روی آن کاری بس دشوار است. البته سخت بودن ک...

 • ???s

  سال ‌ها بود که از سید مهدی شجاعی چیزی نخونده بودم، اما با این حال قلمش همیشه برام دوست داشتنی بوده و هست. نیمه ی...

 • Mahsa fanaei

  این کتاب انقدر زیبا بود انقدر زیاد که نمی تونم بیان کنم مخصوصا بخش عباسِ فاطمه ...انقدر که اشک مجال خوندن نمیده ....

 • Zahra-T

  حدودا نصف اول کتابو تو چند ساعت خوندم و بقیه اشو تو چند روز،از بس که نیمه اولش روون و نیمه دوم سنگین(از نظر حجم ب...

 • Majid golestaneh

  بابت خوندنش توی ایان محرم سال 1390 خوشحالم اونروز ها اینقدر حال دلم رو محرمی کرد که کتاب کلا خیس شد واقعا توصیف ع...

 • Elham 8

  همون قدر زیباست که اسمش...

 • Peyman

  تا کنون دو کتاب با موضوع شخصیت حضرت ابوالفضل خوانده ام: «سقای آب و ادب» سید مهدی شجاعی و «ماه به روایت آه» ابوال...

 • Mohy_p

  با نثرش و طرحش که شبیه کشتی پهلو گرفته است نساختم سر کشتی پهلو گرفته هم نساختم ولی ی تیکه هایی از این و دوس داشت...

 • Ehsan Shariaty

  انگار فصلی از گنجینه‌الاسرار به نثر......